литература плюс култура
няколко здрави парчета посред happy end-а


Кварталник | Актуален блок | Аргос | П–референции | Препратки | Информация | Каталог | Предлагане

Раздели
· Център
· π-референции
· Актуален блок
· Архив
· Връзки
· Въпроси/Отговори
· Допитвания
· Информация
· Каталог
· Кварталник
· КИД
· Разпределителна
· Челни класации

Жанрове
· Всички категории
· docu
· акростих
· анализи
· драматургия
· есеистика
· изкуствознание
· интервюта
· кинокритика
· културология
· лирическа проза
· литературна история
· литературна критика
· литературознание
· манифести
· обзори
· отзиви
· пародии
· писма
· поезия
· Приказки
· проза
· професорски истории
· публицистика
· пътеписи
· сатири
· статии
· фейлетони
· философия
· фрагменти

Връзки с предимство

  
Българската култура — между държавата и пазара
Национална конференция, 13. и 14. юни 2007, НДК


Институт за философски изследвания — БАН
Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Нов български университет
Иинститут за изкуствознание — БАН
Министерство на културата
Национален дворец на културата

ОТКРИВАНЕ

Водещи: чл. кор. Васил Проданов, проф. Пламен Джуров


13 юни 2007 г., сряда
НДК, етаж 5, зала 7


9.30-10.00 ч.
ОТКРИВАНЕ
Слово на министъра на културата проф. Стефан Данаилов
Приветствия на гости

10.00 – 11.00 ч.

„Глобализираната културна ситуация и променящите се баланси между държава и пазар" - чл. кор. Васил Проданов, директор на ИФИ-БАН

„След държавата и пазарът или помирението” – доц. д-р Биляна Томова, УНСС

„Три понятия за култура, три посоки на културна политика”- проф. Ивайло Дичев, СУ “Св. Климент Охридски”

„Българската култура: проблеми в контекста на глобализацията”- проф. дфн Ивайло Знеполски, СУ “Св. Климент Охридски”

11.00 – 11.30 ч.
ДИСКУСИЯ

11.30 – 11.45
Кафе-паузаПърва секция:
КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ПАЗАР

Водещи: проф. дфн Ивайло Знеполски
проф. Христо Тодоров
ст.н.с. д-р Александър Янакиев
доц. Александър Димчев
д-рbr Венцислав Велев
н.с. д-р Христина Амбарева

13 юни 2007 г., сряда
НДК, етаж 5, зала 7

11.45 – 13.30
ПЪРВИ ПАНЕЛ – доклади, дискусия

1.Иван Кацарски, ИФИ-БАН - „Пазар на културата и култура на пазара”

2.Иван Есенски - „Българската литература между държавата и пазара”

3.Проф. Валери Стефанов, СУ ”Св. Климент Охридски” - „Пазарните предизвикателства пред българската книга”

4.Д-р Иван Гранитски, директор на Издателство „Захарий Стоянов” - „Българското книгоиздаване между държавата и пазара”

5.Дамян Яков, издател, председател на Асоциация „Българска книга”-„Книгата и четенето-пазарен феномен”

6.Йордан Ефтимов, литературен критик – „Как да оптимизираме кампаниите за четене и литературните фестивали и награди в пазарна среда”

13.30 – 14.00
Обедна почивка

14.00 – 15.30
ВТОРИ ПАНЕЛ – доклади, дискусия

1.Проф. Христо Тодоров, НБУ – „Култура, култури и тяхното социално битие”

2.Ст.н.с. дфн Димитър Цацов, ИФИ-БАН – „Философия и културно разнообразие”

3.Н.с. д-р Христина Амбарева, ИФИ-БАН - „Комерсиалната култура”

4.Любомира Петрова Парижкова, Центъра по наукознание и история на науката (ЦНИН) - БАН – „Аутсорсингът – новият тип култура в България”

5.Димитър Станков, Станка Христова, Донка Славова, ИФИ-БАН, Емилия Симеонова, Филип Филипов, Надя Симеонова – „Лечебната култура – пазарен инструмент или елемент на държавната здравна политика”

6.Десислава Николова, ИФИ-БАН - „Българската култура и постмодерната етическа перспектива”

15.30 – 15.45
Кафе-пауза

15.45 – 17.30
ТРЕТИ ПАНЕЛ – доклади, дискусия

1.Доц. д-р Ружа Маринска, Департамент „История на културата”- НБУ – „Визуалните изкуства в социалното пространство (Опит за структуриране на проблема)”

2.Доц. Иван Георгиев, Департамент „Кино, реклама и шоубизнес”- НБУ - „Съвременното българско кино - между апатията на пазара и безразличието на държавата”

3.Ст.н.с. д-р Александър Янакиев, директор на Института по изкуствознание-БАН - „Българското кино: паралелен слалом”

4.Николина Климукова, арт директор на галерия „Арт Муза” - „Мястото на частните галерии в съвременната културна ситуация”

5.Евгени Велев, СВУ по библиотекознание и информационни технологии - „Българските галерии за съвременно изобразително изкуство в условията на пазарни отношения”

6.Анна Цоловска, Художествена академия - София - „Рекламната графика – единствена възможност за поръчково изобразително изкуство днес”14 юни 2007 г., четвъртък
НДК, етаж 5, зала 7

09.30 – 11.00
ЧЕТВЪРТИ ПАНЕЛ – доклади, дискусия

1.Ст. н. с. II ст. дфн Правда Спасова, ИФИ-БАН - „Държавата като меценат на изкуството”

2.Проф. Маргарита Младенова, директор на ТР „Сфумато” – „Некомерсиалният театър и пазарът на идеи”

3.Димитър Чернев, главен експерт в МК - „Публично субсидираният театър: желаната и трудна свобода от пазарния тоталитаризъм”

4.Проф. Пламен Джуров, диригент на КА „Софийски солисти”– „Музикалният пазар – поглед навън и навътре”

5.Д-р Наталия Цонева, главен експерт в МК – „Политики в областта на балетното изкуство: традиция и новаторство”

11.00 – 11.15
Кафе-пауза

11.15 – 13.30
ПЕТИ ПАНЕЛ – доклади, дискусия

1.Ваня Грашкина, председател на Съюза на библиотечните и информационните работници, директор на Център за информация и документация - „Съвременното състояние на библиотеките в България”

2.Анета Дончева, НБ “Св. св. Кирил и Методий”, доц. Александър Димчев, СУ ”Св. Климент Охридски” – „Постигане на ефективност на функциониране на българските библиотеки чрез законодателни промени”

3.Проф. Боряна Христова, д-р Антоанета Тотоманова, НБ “Св. св. Кирил и Методий” – „Националната библиотека и информатиза-цията на книжния сектор в страната”

4.Д-р Антоанета Тотоманова, НБ “Св. св. Кирил и Методий”– „Международният дебат за съхраняването и достъпа до електронните публикации и отзвукът му в България”

5.Доц. д-р Татяна Янакиева, СУ “Св. Климент Охридски” – „Библиотечно-информационното образование – смяна на парадигмата?”

13.30 – 14.00
Обедна почивка

14.00 – 16.00
ШЕСТИ ПАНЕЛ – доклади, дискусия

1.Д-р Венцислав Велев, директор на дирекция в МК – „Българското читалище по пътя на прехода - минало, настояще,бъдеще”

2.Донка Славова, ИФИ-БАН – „Пазарното възрожденство на днешните читалища - проблеми, перспективи, корективи”

3.Димитър Христов, главен експерт в МК – „Любителското творчество в България днес – регионални, национални и глобални проблеми”

16.00 – 16.30
Кафе-пауза


Втора секция:
БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА И ИДЕНТИЧНОСТ В ЕВРОПЕЙСКИ КОНТЕКСТ

Водещи: доц. д-р Валерия Фол
ст.н.с. д-р Емилия Маринова
Деяна Данаилова
Руси Русев

13 юни 2007 г., сряда
НДК, етаж 8, зала 3.1

11.45 – 13.30
ПЪРВИ ПАНЕЛ – доклади, дискусия

1.Деяна Данаилова, директор на дирекция в МК – „Приносът на културния сектор за постигане целите на Лисабонската стратегия в България”

2.Ст.н.с. д-р Надя Велчева, Етнографски институт с музей - БАН – „За една обективна релативност на българската култура по отношение на европейската”

3.Д-р Елена Хазърбасанова, НБУ – „Възможностите за допълване на директната културна политика на ЕС чрез отчитане на културните аспекти в останалите политики на Общността”

4.Доц. д-р Ивка Цакова, катедра “Политология”, УНСС - „Българската държава като субект на културен лобизъм в Брюксел (някои лобистки техники)”

5.Д-р Радостина Нейкова, Институт за изкуствознание – БАН – „Българската култура и Балканите – влиянието на интернет- технологията”

13.30 – 14.00
Обедна почивка

14.00 – 15.30
ВТОРИ ПАНЕЛ – доклади, дискусия

1.Ст.н.с. дфн Таня Неделчева, Институт по социология – БАН – „Културата като идентификационен ресурс”

2.Ивайла Стоева, УНСС – „Инструменти за съхраняване на българската културна идентичност на културния пазар”

3.Ст.н.с. I ст. дфн Лилия Кирова, Институт по балканистика – БАН – „Между призивите на културната ни идентичност и пазара”

4.Лиана Гълъбова, докторант, ЦНИН-БАН – „Българската култура и религиите между държавата и пазара”

5.Яна Генова, директор на фондация „Следваща страница”, София – „Българската култура извън България - други държави, други пазари”

15.30 – 15.45
Кафе-пауза

15.45 – 17.30
ТРЕТИ ПАНЕЛ – доклади, дискусия

1.Ст.н.с. д-р Емилия Маринова, ст.н.с. дфн Димитър Станков, ст.н.с. д-р Елена Петрова, Иван Миков, ИФИ-БАН, ст.н.с. дфн Таня Неделчева, Институт по социология – БАН – „Морал и национална идентичност”

2.Ст.н.с. Васил Пенчев, ИФИ-БАН - „Духът на българската култура”

3.Мюмюн Тахир, началник на сектор в МК – „Културната интеграция в условията на догонващото развитие: индивидуалистични и колективистични тип общества”

4.Диана Иванова, Фондация за нова култура, София – „Говори с тях”14 юни 2007 г., четвъртък
НДК, етаж 8, зала 3.1

09.30 – 11.00
ЧЕТВЪРТИ ПАНЕЛ – доклади, дискусия

1.Доц. д-р Валерия Фол, департамент „Средиземноморски и източни изследвания” – НБУ – „Отношението наука - културна политика в областта на културно-историческото наследство”

2.Д-р Екатерина Цекова, директор на Националния политехнически музей, София – „Българското културно наследство в контекста на връзката “култура-пазар”

3.Цоня Дражева, директор на Регионален исторически музей, Бургас – „За националния протекционизъм като важен фактор при съхраняване на културното наследство и регулирането на пазара за неговото потребление и социализация”

4.Пламен Крайски, гл. редактор на списание "Будител" и председател на УС на Сдружение "Кръг Будител" – „Културно-историческото наследство - на светло и на тъмно”

5.Арх. Доля Йорданова, началник отдел в МК– „Публично-частното партньорство при опазване и управление на недвижимото културно наследство”

6.Юлиана Гуцалова, експерт в МК – „Един модел за публично-частно партньорство в управлението и стопанисването на археологическите резервати в България”

11.00 – 11.15
Кафе-пауза

11.15 – 13.30
ПЕТИ ПАНЕЛ – доклади, дискусия

1.Руси Русев, директор на дирекция в МК, Екатерина Джумалиева, главен експерт в МК– „Българският музей: между регулативите на държавата и предизвикателствата на пазара”

2.Александър Вълчев, председател на БНК на ИНКОМ, доц. д-р Симеон Недков, СУ „Св. Климент Охридски” – „Българските музеи в конкурентна пазарна среда”

3.ст.н.с. д-р Михаил Грънчаров, директор на РИМ Плевен – „За структурата на музейната мрежа и финансирането на музеите”

4.Доц. д-р Евгений Сачев, СВУ по библиотекознание и информационни технологии – „Българската музейна политика в условията на съвременното общество”

5.Виолета Попова, Регионален исторически музей, В. Търново – „Един опит за формиране на музейна стратегия и политика във Великотърновския регион”

6.Румяна Пенчева, гл. уредник на отдел “Фондове с библиотеки”, Национален литературен музей – „Конюнктурното изгубване на паметта”

13.30 – 14.00
Обедна почивка

14.00 – 16.00
ШЕСТИ ПАНЕЛ – доклади, дискусия

1.Борис Борисов, студент в СВУ по библиотекознание и информационни технологии – „Културно-историческите ценности в съвременната информационна среда”

2.Стефан Шивачев, директор на РИМ Пловдив – „Регионалният исторически музей - Пловдив по пътя на преустройството”

3.Д-р Николай Ненов, директор на РИМ Русе – „Музеят като обект и субект на културния туризъм”

4.Магдалена Жечева, директор на РИМ Търговище – „Регионалният исторически музей - Търговище: между традицията и съвременната практика”

5.Д-р Стефанка Кръстева, главен уредник на Националния литературен музей – „За бъдещите литературни следотърсачи и мениджъри”

6.Светлана Тошева, гл. уредник на къща-музей “Хр. Смирненски” – „Музей “Хр. Смирненски” – с минало и съмнително бъдеще”

16.00 – 16.30
Кафе-паузаТрета секция:
КУЛТУРНА ПОЛИТИКА

Водещи: доц. Александър Кьосев
ст. н. с. д-р Борислав Градинаров
ст. н. с. д-р Латьо Латев
н. с. д-р Ивелина Иванова

13 юни 2007 г., сряда
НДК, етаж 5, зала 9

11.45 – 13.30
ПЪРВИ ПАНЕЛ – доклади, дискусия

1.Ст. н. с. ІІ ст. д-р Соня Кънева, ИФИ-БАН – „Културната политика: политически и практически предизвикателства”

2.Ива Куюмджиева, СУ “Св. Климент Охридски” – „Националната стратегия за развитие на културата като политически проект”

3.Юри Вълковски, СУ “Св. Климент Охридски” – „Модели на културната политика – къде сме ние?”

4.Нели Стоева, СУ “Св. Климент Охридски” – „Информационни системи, обслужващи политиките за култура в България. Състояние, функции, възможности за оптимизация”

5.Анна Шойлева – „Външна културна политика – дилеми на промяната”

13.30 – 14.00
Обедна почивка

14.00 – 15.30
ВТОРИ ПАНЕЛ – доклади, дискусия

1.Н.с. І ст. д-р Ивайло Кутов, ИФИ-БАН – „Културната политика и рецептивните маси”

2.Доц. д-р Любен Попов, СУ “Св. Климент Охридски” – „Ресурсите за култура и културно-политическите дилеми в хаоса на българския преход. Кой и как (да) поръчва музиката?”

3.Панко Анчев – „Българската култура между провинциализма на своето съществуване и провинциализма на нейното управление”

4.Доц. д-р Дмитрий Варзоновцев, Департамент „Философия и социология” – НБУ – „Проектни измерения на културата”

5.Доц. д-р Райна Гаврилова, СУ “Св. Климент Охридски” – „От монолози към разговори: трудният път на търсене и постигане на консенсус”

15.30 – 15.45
Кафе-пауза

15.45 – 17.30
ТРЕТИ ПАНЕЛ – доклади, дискусия

1.Иван Геров, докторант в ИФИ-БАН – „Мит и политическа митология (в контекста на днешната ни културна среда)”

2.Ст. н. с. д-р Валери Личев, ИФИ-БАН – „Масмедийните митологии”

3.Н. с. д-р Стефан Попски, ИФИ-БАН – „Образ и смисъл”


14 юни 2007 г., четвъртък
НДК, етаж 5, зала 9

09.30 – 11.00 ч.
ЧЕТВЪРТИ ПАНЕЛ – доклади, дискусия

1.Доц. Александър Кьосев, СУ “Св. Климент Охридски” – „Демократичното право на култура – някои парадокси... Кой и как трябва да формира художествения вкус?”

2.Ст.н. с. II ст. дфн Иванка Стъпова, ИФИ – БАН – „Да поговорим за оценките”

3.Д-р Орлин Стефанов – „Дефицитът на ценности в съвременното общество”

4.Ст.н.с. д-р Латьо Латев, ИФИ-БАН – „Културният пазар между ценността и стойността”

5.Доц. д-р Наталия Христова, НБУ – „ретроспективен и съвременен поглед към проблема „За ценностните филтри в културата”

11.00 – 11.15
Кафе-пауза

11.15 – 13.30
ПЕТИ ПАНЕЛ – доклади, дискусия

1.Д-р Ивелина Иванова, ИФИ-БАН, д-р Тодор Христов, СУ “Св. Климент Охридски” – „Културни политики и културна стойност във финансирането на българската култура”

2.Ст. н.с. д-р Игнат Минков, Етнографски институт – БАН – „Българската национална култура като същина на българското общество и предпоставките за нейното функциониране в маркетизиращият се свят на глобализацията”

3.Дияна Андреева, СУ „Св.Климент Охридски” – „Финансиране на културата в контекста на провежданата финансова политика”

4.Марин Бодаков, СУ “Св. Климент Охридски” – „Поглед върху вестникарския образ на една кампания за отпадане на ДДС върху книгата”

13.30 – 14.00
Обедна почивка

14.00 – 16.00
ШЕСТИ ПАНЕЛ – доклади, дискусия

1.Юлия Минева-Милчева, управител на Сдружение "Българско национално наследство – Фердинандеум" – „Българското законодателно понятие за култура във връзка с проблема за ефикасно структуриране на национални фондове за подкрепа и управление на културата”

2.Ст. н. с. ІІ ст. Борислав Градинаров, ИФИ-БАН – “Сopy – paste” културата срещу авторското право – битката тепърва предстои”

3.Доц. д-р Георги Пенчев, Юридически факултет при Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”– „Екологоправна защита на културно-историческото наследство в Република България”

4.Иван Кабаков, СУ “Св.Климент Охридски” – „Права и/или държава”

5.Георги Саракинов – „Авторското право и сродните му права в контекста на културната политика”

6.Георги Дамянов, директор на дирекция в МК – „Приносът на свързаните с авторското право и сродните му права индустрии за развитието на българската икономика”

7.Бисер Янков, ст.юрисконсулт в МК – „Авторското право в процеса на хармонизация на вътрешното законодателство с това на Европейския съюз”

8.Катерина Пашова, началник отдел в МК – „Авторско право – теория и практика”

16.00 – 16.30 ч. Кафе-пауза


Закриване
Водещи: чл. кор. Васил Проданов, проф. Пламен Джуров
16.30 – 18.00
НДК, етаж 5, зала 9

Информации за работата по секции
Обща дискусия
Заключителни слова


© литература плюс култура |*| GrosniPelikani
Всички права запазени.

Публикувано на: : 2007-06-12
(2934 прочита)

[ Назад ]


литература плюс култура е независимо издание на свободно меняща се група единодействащи.
За имена все пак виж редколегията на Кварталника ни.
Публикуваните материали са собственост на съответните автори.
Възпроизвеждането им изисква изричното разрешение на автора.
Струва ни се в добрия тон да се упомене литература плюс култура като източник. Коментарите са на оставилите ги.
© 2000-2012 http://GrosniPelikani.net
Можете да получавате съобщения за новото при нас чрез файловете backend.php или ultramode.txt.
Кодът на това съоръжение е на PHP-Nuke Copyright © 2003. PHP-Nuke се разпространява свободно.
Изработка на страницата: 0.06 Секунди