литература плюс култура
няколко здрави парчета посред happy end-а


Кварталник | Актуален блок | Аргос | П–референции | Препратки | Информация | Каталог | Предлагане

Раздели
· Център
· π-референции
· Актуален блок
· Архив
· Връзки
· Въпроси/Отговори
· Допитвания
· Информация
· Каталог
· Кварталник
· КИД
· Разпределителна
· Челни класации

Жанрове
· Всички категории
· docu
· акростих
· анализи
· драматургия
· есеистика
· изкуствознание
· интервюта
· кинокритика
· културология
· лирическа проза
· литературна история
· литературна критика
· литературознание
· манифести
· обзори
· отзиви
· пародии
· писма
· поезия
· Приказки
· проза
· професорски истории
· публицистика
· пътеписи
· сатири
· статии
· фейлетони
· философия
· фрагменти

Връзки с предимство

  
Дмитрий Варзоновцев
Съдба или събитие — руската диаспора в България през 21 столетие: проект за биографично изследване
Страница: 1/3
Въпреки известната амортизация, темата за биографията на прехода запазва своята актуалност. Самият “преход” за мен винаги съдържа нерефлектируем остатък и е метафора във висша степен. Смея да твърдя, че дори и в най-изчистените научни концепции този конструкт запазва тайнствената си сила, изворите на която са далеч от науката и научното, в религията, в мита.

Инициацията, изпитанието, тайнитe и загадки, от решението на които зависи съдбата не само на младия претендент или кандидат, но и на цели народи, та дори и цивилизации — това е същинското и не можещо да бъде експлицирано съдържание на прехода.

Не говоря само за християнската традиция, но тя е базова за повечето съвсем светски представи и нагледи за прехода.

Другата не по-малко важна проекция на прехода е самият разказ за него. Тук се срещат и тематизмите на семинара — действие и събитие — с тематизма на прехода. Преходът действие ли е, или е събитие.

Митопоетичната визия не разделя тези две възможности защото ги слива в една проекция, тази на съдбата. В хоризонта на съдбата действието е съдбоносно събитие.

В тази връзка бих искал да въведа едно важно ограничение. Събитието в тази екзистенциална перспектива се тълкува не като стохастически разрив или сблъсък на различни процесуални линии. Това е сбъдващо съдбата действие. Тоест ние можем да говорим за събитието само в хоризонта на предизвикващата го съдба, РОК!

Едва ли е необходимо да се разкриват необозримите семантически полета, в които се разтваря многозначността на самата дума — съдба. Тук то изцяло се слива с полето на проекта. Но остава отворен въпросът за проектанта. Античната митопоетика или православният фатализъм дават една, колкото и да е парадоксално, обективираща версия за проектанта. Това не е човек, не е актор, а надличностна, надисторична сила, инстанция, ...институция. В този смисъл обектна, отвъдна, непрозрачна дори тъмна и ужасяваща във възможните си ликове, ако ненадейно и ...съдбоносно се разкрие за нас.

Другата визия — тази на провиденцията, поставя индивида пред необходимостта да се самопроецира, да строи собствената си съдба като успех, кариера, дело божие, отговорността за което е изцяло субективна, индивидуална, негарантирана.

И в двата прочита проектирането оставя поле за избор — независимо дали субектът се представя като самореализиращ се автор и творец или се отдава на съдбата и я следва фаталистично. Той е тревожен и несигурен, на глас или на ум пита дали действията му са необратими, дали могат да бъдат върнати или преиграни на ново и по нов начин.

В митопоетичната си основа преходът неразривно е слят с пътя, с пътуването. Какво тласка човека да стане пътник, да тръгне за трудното и негарантирано пътуване.

В руската литературна традиция от Карамзин насам в този въпрос се крие отговорът — съдбата. Рокът. Рокът заставя, налага действието, превръща го в събитие от съдбовно значение без то да получи каквато и да било проектна осмисленост. Дори и да е планирано, да е включено в проекта на живота, то се случва не така както трябва, отклонява и променя маршрута на живота.

Другият план на съдбовното предизвикателство на пътя е хоризонтът на земя обетована, на сбъдващата се утопия на щастливия живот. Субектът избира пътя, огрян и осветлен от слънцето на надеждата с ясна цел — да заживее щастливо на ДРУГО място и далеч.


Напред (2/3) Напред  
Накратко
Това е текст, дискутиран на семинар “Събитие и действие” в НБУ. Не беше възприет еднозначно, но разкри множество възможности за реинтерпретация.

Още сведения

публикувано на неделя, юни 04 @ 13:00:00 EEST изпратено от pelikant2

Подведено под:
Краища | * | културология |

5158 прочита

Бележки под линия:

[1] А. Шутц, Структури на жизнения свят. В: Извори на социологията Ст. Загора 1997.

[2] А.Шутц, Добре информираният гражданин. В: Чужденецът С., 2000.

[3] La Misere du Monde, Bourdieu P., Accado A., Balazs G. et al. — P.: Ed. du Seuil, 1998.

[4]La Misere du Monde, op. cit., p. 1414.

[*] Първите интервюта разкриват още едно същностно измерение на проблема. Когато говорим за руската диаспора трябва да имаме предвид,че част от хората, които се идентифицират като “руснаци” всъщност не са такива. Един от интервюираните, например, до седемгодишната възраст не е говорил на руски. Майчиният му език е фино-угорски, пермяцки. Самоидентификацията като “руснак” на свой ред крие доста сериозни перипетии и се нуждае от допълнителна рефлексия, което излиза далеч от рамките на това изложение.

Още в тази връзка
· Дмитрий Варзоновцев


Най-четеното в блок Краища:
История и възможността да се представя миналото:
разсъждения върху Смърт в Сена (1988)


Рейтинг
Средна оценка: 5
Гласа: 3


Възможни оценки

Слаб
Среден
Добър
Много добър
Отличен
Инструменти

Версия за печат  Версия за печат

Препраща на друг  Препраща на друг

"Съдба или събитие — руската диаспора в България през 21 столетие: проект за биографично изследване" | | 0 коментара


литература плюс култура е независимо издание на свободно меняща се група единодействащи.
За имена все пак виж редколегията на Кварталника ни.
Публикуваните материали са собственост на съответните автори.
Възпроизвеждането им изисква изричното разрешение на автора.
Струва ни се в добрия тон да се упомене литература плюс култура като източник. Коментарите са на оставилите ги.
© 2000-2012 http://GrosniPelikani.net
Можете да получавате съобщения за новото при нас чрез файловете backend.php или ultramode.txt.
Кодът на това съоръжение е на PHP-Nuke Copyright © 2003. PHP-Nuke се разпространява свободно.
Изработка на страницата: 0.09 Секунди