литература плюс култура
няколко здрави парчета посред happy end-а


Кварталник | Актуален блок | Аргос | П–референции | Препратки | Информация | Каталог | Предлагане

Раздели
· Център
· π-референции
· Актуален блок
· Архив
· Връзки
· Въпроси/Отговори
· Допитвания
· Информация
· Каталог
· Кварталник
· КИД
· Разпределителна
· Челни класации

Жанрове
· Всички категории
· docu
· акростих
· анализи
· драматургия
· есеистика
· изкуствознание
· интервюта
· кинокритика
· културология
· лирическа проза
· литературна история
· литературна критика
· литературознание
· манифести
· обзори
· отзиви
· пародии
· писма
· поезия
· Приказки
· проза
· професорски истории
· публицистика
· пътеписи
· сатири
· статии
· фейлетони
· философия
· фрагменти

Връзки с предимство

  
Владимир Сабоурин
epilog.kuchka.doc
Страница: 2/2


epilog.kuchka.doc


Скъпи ми Смехурко
Това е загадката
Гатанката е това
където има ебачка
Там няма тъга
Това е А и Я на
Рая то това е
Това е то
искам да чукам жена ти,
но тя никога няма да ме обикне
Твой приятел вечен
Поздрав най-сърдечен

(За щастие й хрумна навреме
Че има превод на Едип от Хьолдерлин)

И си помисли че с малко срички
За кратко ще стане
Просто препиши на пишеща
машина превода на Хьолдерлин
като променяш тук таме по нещо
Каза жена му

Хубавото в цялата работа е
Че с много малко намеси можело
Да се направят решителни промени
Защото текста просто е много добър
Достатъчно е да се промени само една дума
Да се премести една запетая и вече е
Нещо друго Това става обаче само
С много хубави текстове Есхил Пенчев
Хьолдерлин Ефтимов Мюлер в този ред
Един под друг на циклостилно копие
На машинописен ръкопис Пишещите
Машини не разпологаха навремето
с различни големини на шрифта.

P.S. Нищо повече. В неделя пътуваме за морето с Яна и Никита. Улисан в деца,
подготовки, ремонти при майка ми и др. не мога да добавя нищо. От началото
на септември ще имаме отново интернет. Дотогава. Чао!   R.

Подчертавам пасажи
От писмото ти
Искам да чукам жена ти,
но тя никога няма да ме обикне
Не съм получавал писмо
От три страници
Откакто се помня
Третата страница
Е празна, това е възможно
В епохата на техническата възпроизводимост
Отишъл си минàл си
на новий ред
дал си
Enter

Франц Розенцвайг имаше навика
Под формата на дълбокомислена шега
Да дописва сиглата R
Не като R[edaktor]
А като R[abbenu],

Трета страница
е празна възможно е това
откак се помня
не съм получавал
писмо от три страници

Пак отивам
на писмото ти,
Значи можело, а?
това е възможно има опция
сноване между писмото и писмото
А и Я на
Рая българката която е еврейка
Изгубеният Рай
Да искаш да скъсам от чукане
Жена ми,
която никога няма да те обикне.


І

портрета на татко
на гедеронски скрин
наподобяващ отдалече
и отблизо троянска мебел
в неовъзрожденски стил
пред него превода на Мàртин
Бубер и Франц Розенцвайг
Книгите на Възвестяването, първата
Книга Исайа
почти съм стигнал вече страницата
от която насетне
клончето на Розата еврейчито
с мустачките и телените рамки
смачкани в хрестоматийната
сцена на Броненосеца Потемкин клончето
на Розата отива
при бащите си остава
само Мàртин любимиа гъсок
на Пипи Дългото йо йо
Чорапче ерудицията
за която предполагаш
Че някой стар доброжелател
щял да каже

Франц Розенцвайг умира на 10 декември 1929 година
Същата година Ерих Ауербах издава книгата си
Данте като поет на земния свят
Двадесет години по-късно [1949?]
Родения същата година
Хайнер Мюлер пише стихотворението
MAJAKOWSKI
Последното изречение, което не успява
Да доиздиктува Розенцвайг
проснат от множествената
Склероза която го довършва
Нещо като Алцхаймер на тялото
Забрава загуба на тялото
Е коментар Към 53 глава на Исайа
Коментар към пасажа за Раба Господен

Татко е мъртъв пред него
Лежи Писанието после
Стихове на Хайнер Мюлер татко
Брехт неща Които се опитвам да чета
И подчертавам некои пасажи
Думи некакъв синтаксис
Главни букви анжамбмани
Ездача и смъртта зад него
Седнал/а и яздещ/а прескачащ/а
От стих на стих кат Гой
комитич в Кръвни братя от кон
на кон пренасяния шиболети
чифутски работи ти казвам ГеДеРейски
Сръбско Югославски Но има ли
в Писанието има ли у Хайнер
Мюлер за подчертаване пасажи
Думи некакви синтаксис
Главни букви анжамбмани
Възклицателни последвани
От малка буква
Тъй сме свикнати
Да подчертаваме
модерността е труд
мелница за трупното брашно
На етиката на капитализма
      [усилието
на понятието и на стиха
дидактика дидактика дидактика
Партия и Ленин – близнецы-братья

Сърцати сме и имаме ташаци
Cojiba Ron Habana Club cojones
Мечетата на Репин опаковат
съветските бомбони

Дидактичната пиеса според Брехт
Няма нужда от публика, тъй като
Тя служи за разбиране и поучаване
На самата себе си, тя поучава
Чрез това че се играе, не чрез това
Че се чете и гледа Те познават
Революцията, обрата на нещата
Само от отношенията между мъжа
И жената интимно това е правилното
Разсъждение в капиталистическия интериор
Дидактичната пиеса остарява
В момента на написването си оставя
Самотни текстове, очакващи началото
Фекален политически театър
На неприключващите връзки
Хамлет син на Traitscho Kostoff
Баща на Костов този Стамболов

Татко е мъртъв
Пред портрета му
Лежи Писанието по-късно
Умиращия Хайнер Мюлер
Бива запленен от кафявата анатомия
На д-р Бен и съотношенията
Между Историята на Тацит и епоса
      [в стихове

Кадиш за упокоя
на душата на татко
zecher le-veracha
на блажената му памет

В албума на Рози жълтата хартия
Не е имитация на пергамент а само
знак на бедност след войната Клаудия
Шифър всъщност Шефер русокосата козарка Хлое
за блокче шоколад и чифт найлонови чорапи
дойде у негъра, актьора гадже на Фасбиндер
В саксонски поетически албум
на Роземари Фритцше пишеш,
Татко ... всяка наслада иска вечност
Нитцше [Подпис] Хайнер
17.10.1949

(Монументалността на епоса
е икономията на смъртта)

Розенцвайг в писмо до Бубер [29. Юли 1925]:
Ясно ли Ви е всъщност
Че теоретично възжелаваното
От новите последователи на Маркион
Състояние на нещата
Практически е вече налице?
Под Библия разбира днес
Християнина само Новия Завет
Най-много с Псалми (две в едно)
За които после често смята
Че са част от Новия Завет.
И тъй, времето е зряло за повторна
Мисия сред християните
Езичниците и гностиците.

[Щ]е те обвинят в анти-семитизам [sic] казваш
и имаш право
искам да чукам жена ти,
но тя никога няма да ме обикне, ergo
антисемитизъм мизохинизъм
расизъм антифеминизъм
антикомунизъм русофобия
туркофобия българофобия източно-
германофилия ислямски
фундаментализъм есхатология
това е положението
тук все вали пуша
Partagas в съгласие негласно мълчаливо
дет му викат диалог у долината
на розите и гюловицата
умиротворено напрежение
на връо на Хегеловата диалектика
на 60-те с Тома Аквински всъщност
Пуша Partagas със стиснат
Католик от Кьолн и чакам
Да ме светне за Николай от Куза
но всъщност черпя с Partagas
Некав стиснат католик
от Кьолн одеколона е
Ирландски мъх дори когато
Все нема женски
Все така красиви
Са женските у Немско
Макър че
все така ги нема
Никакви но все
Тъки ирландски мъх
Тъй благодарен
на дъждовете без начало
и без край
от смътно познато от някъде
описание на немски дъжд

(даваш няколкото празни реда
с ръчката на пишеща машина
която татко счупи
опасните метални ръбове
са омотани с лейкопласт
от майка може би
с годините разнищен
мръсен като рана)

Не е да прехвърлям
Върху несъществуващи държави,
оставили след себе си
тежка мебел в стил ампир
елзаски гедеронски
съветски лотарингски
троянски хаитянски
самотни текстове, очакващи начало
нема да прехвърлям
върху ГДР-то, върху Западен Берлин
о моя Елва

Моята вина
за антисемитизма франкофонията
Расизма антикомунизма
Русофобията туркофобията източно
Германофилията българофобията
Ислямскиа фундаментализъм
Ebahti kadravia mangal
Моя принос в
konkursa SMS poezia
на българските рейнджъри в Ирак

Есхатологията, тва е положението

Апокалиптично мислене
в рамките на кръговрата
На депресивен страх
Последван от маническото избавление
о избавление
Отвеждат те в клиниката
Родена от грижа за човека
От Века на Просвещението
Лудият също е човек
Олющена Емайлирана табела в предверие
на психиатрично отделение лудия
не ни е вече враг в руините
на прехода от социализъма към капитализъма
по мирен път в предверието
на отделението на Александровска болница
От Века на Просвещението
До късния развит социализъм
и прехода към капитализъм

Лудия не ни е вече враг

Чорни сваля Костов
Имало транзакции
Не се разбрали нещо
Хората майка психопатка
иска обяснения
за предполагаемо собственоръчното
удавяне на бебето си
чрез делегация от таксиджии
пред Народното събрание
да дойдат с танковете
такситата премиер-министъра
излиза да говори с хората
дава обяснения на суверена
на такситата защо е удушено бебето
Й

о Българийо

Априлските ливагье
Пред Врана новото априлско поколение
Аграрнио афинитет към тое месец
На фащането за зеленото
На царе свинари комсомолски
секретари магове психиатри редактори
На Култура и Пиринско червено
Царе на шутовете
айде малко Кашпировски
пий една студена вòда
Заредена позитивно копеле
Облъчена по Всекаква Неделя
Големи магове ти ка’ам брокери
изпосталели бизнесмени
продаващи медали на царе-
бащи от Изтока и Запада
Магове и брокери
Следващи звездата си
Щастливо спряла над щастливата
Българска земя яхъра бебето
удавено според версията на майката в шадраванчето
в Южен парк

Ето, казвам ви
Апокалиптично мислене
Страха последван от копнежа
по избавлението без остатък
Всичко се извежда
От манично-депресивна патология
(казах, че искам да чукам жена ти,
но тя никога няма да ме обикне)

Това е положението
Есхатология о страх
о избавление

Не си ти първия
Дано да си последниа
Който за страха ще пита
Но си първиа
Приятел който пита
Но как да кажа
Колко ме е страх
Господ вика
Да не се страхуваме
Щото има господ
Мазни пръсти
барабанят по масата
Боязънта барабани така
Когато ме е страх
Няма да забравя
Прегръдката пред кино Левски
Не се страхувам сестро
Обичам аз поемата
Челичените лапи
Живота саса който
Аз обичам

Живот[а] ласкав и любим

насладата иска безкрайност
Защо не си щастлив
Защо не си изкефен
Измъчен си и аз съм
Уморен и тъжен Както казах
Упоменах Нееднократно
Цитирах даже за душата си
Човек ще каже
Че се оправдавам
като хитър селянин
когато му е гот
А то е само на латински
Сентенцията за след коитуса изключваща
Пантерата която се чифтосва
шест часа при оргазъм
на всеки две минути

Езическият обичай е синовете
Да виждат сметката или Да светят маслото
на праотеца си
А по християнскому
Бащата свети маслото
Бащата вижда сметката
на сина си
Затва и Фройд се връща тук
В езичеството на Едип
За да спаси бащата
От сина защото татко
никога не е убивал
Сина си а децата Израилеви
Убили са бащата
Едип е всъщност брат близнак
На синовете Израилеви
Убиващи бащата
кат добри езичници
Това е образователна програма
Образователен канал поема 2001-а
Одисея в Космоса
на гърците без край
Децата Израилеви
скърбят за Него
А близнака брат Едип
се прави че не знае
Не помни Не е знаел Не е искал
Без да иска и т.н.
Те помнят и скърбят

Сонетите розовопръсти розово
Дупести духачи
На йерихонски рог
Дяволите в Ада
Свирят с гъзовете си
Така че може и така:
Ада както обикновено после
Десет години Чистилище
И ненадейно Рай
Койт’ чул — чул
Апокалиптичните тръби
До изчерпване на количествата
Душата ми е тъжна
До смърт но аз съм войн
На тихия фронт на малките
Часове на денонощието
Най-често на младежките
Образователни програми
съмва се, дрезгавина
птичето ме гледа
мълчаливо преди да се обади първо
с надежда да порасна като гъбка
из белите тричетвърти чорапи

Най-сетне
приятелю четвъртите води
след толкоз суша
и жега кат пътувах
по отсечката София — Пазарджик — Пловдив
май че в този ред на гарите и думите
в богатата с домати равнина
написах стихотворение
което требва да опрая
да приведа в съгласие
да окастря здраво да го съкратя
до хубавите стихове
със страстната студенина
без главни букви, без пунктуация
а имаше преди това
обилни многоточия
у които влизаше
Месиата на путките, бога ми
Сега запушени са всички дупки
Сладките отвърстия
Ги нема вече нема многоточия
Това е така и така
Ще направиш това и това
Тъжа за многоточията
У които влизаше редовно
Месиата на путките

Връзката е прекъсната
От пътуване на Ginka за България
След като сключва брак с дългогодишния си
Годеник тя се връща в Източен Берлин мъжът
Й на който Мюлер помолен от нея
намира работа в Берлин пристига
една година по-късно където
се развеждат на следващата година
такъв е такта ритъма на преселението
на народите ретроспективно
Ginka е съгласна че
в една патриархална политическа система
в която се гледа с лошо око на дрогата или
тя трудно се намира жените
поемат функцията на дрога

през социализма се ебеше повече
отколкото през капитализма
Който представлява най-еластичната система
от заместители отлагащи
заместващи ебането
единственото развлечение
Културната индустрия на социализма
сега чехкините и полякините
продаващи нивеите на плажа
Ги ебат германците по аутобаните

Края на социалистическото ебане
е катастрофата на столетието

Огласява влизането
На Господаря на водите шум
кат от прииждащи води
Модерността е Атлантида
Водите се затварят
Над главите ни

Ние сме осъдени
На тез езици дето
нашите не са
Не са на нашите отци
На отците ни
Не са езиците

Учудващо немски звучи, пише Франц
Розецвайг на Мàртин
твоя превод
мене ако питаш
Напрао некакъв чифутски
Хайдегер чифутски Хьолдерлин
доизяснен от некакъв
чифутски Хайдегер
Та Лутер в сравнение С това
направо идиш [jiddisch] го избива [батка]

Мàртин като граничар
На немския език
Омаен сладък
Като адвокат
На требващия да разбира
Нещичко читател Франц
е партизанин Че
Гевара некъв розенцвайг и клонче
Роза на избавлението
Звездата в края
На всеки кантос
А и Я на
Розата на Рая

Осама гладен за народната
Етимология на Библията.

Г-н Сакскобурготски ви докара
от Мадрид европейска, политическа
коректност на мълчанието
има нема пет години на мълчанието
добре ви е така в годините #
скъпи сънародници # мълчание в годините на мълчалива работа
За вас народа мълчаливите
Транзакции Enter копеле
Да ви еба майката
Политически коректни
Мутри Enter-а на белите якички
Сапунки Доктори и Господари
На мълчанието си вие роби
на мълчанието Им вие боязливи
многострадални мълчаливи скотове

Да ви го начукам у ушите.

Боя се, казва той
Понякога боя се
Че немците не ще
Да понесат на тва
Прекалено нехристиянско
Писание не ще рачат.

Контрабандата от Западен Берлин
1984-а на Оруел подвързана
в корица на Произход на семейството
на Фридрих Енгелс контрабандата
от Източен Берлин Произход
на семейството от балета на телевизията на ГДР
еманципираните кучки от витрината
на социализма на Евиния плаж
немкините нудистки Ева е другарка
от Berlin-Pankow здрава контрабанда
от Източен Берлин Произход
на семейството подвързана
в корица на 1984.

В западните постановки на Филоктет
Одисей е апаратчикът-злодей Те не виждат
Трагедията. Няма поглед за трагическото измерение
на историята, само за сантименталното.
(Това не пречи Прометей да е интелектуалец
Със самочувствие.) Този поглед
Трагическия сиреч се получава
През 1983 в първата българска постановка
На Mitko Gotscheff в Драматичен театър
София, една от завръщащите се теми
С която биват конфронтирани
Не малко от посетителите в болницата
Е спиритизмът Наклонността към окултизъм
Която той е напълно в състояние
Да третира дистанцирано
И да я релативира [наклонността
към окултизма] му се лепнала
по време на престоя му в България
неговото щастливо българско време
ефтина почивка за граждани на ГДР
и безработни западняри

Това е защото жена му Ginka Tscholakowa
познавала жени със свръхсетивни
способности [Baba Wanga] и самата тя
с удоволствие се занимава
с мистични изчисления А компютърът
Й при стенд бай модус е на разположение
за установяване на контакт
с извънземни цивилизации

И тя каза:
мразя мъжете, които започват нещо
и не Го довършват
И тя видя
Че е добро


2004-2007


Назад Назад (1/2)  
Накратко
На читателя (Director’s Cut)
epilog.kuchka.doc

Още сведения

публикувано на събота, юни 09 @ 15:27:08 EEST изпратено от grosnipe

Подведено под:
Роман на прехода | * | поезия |

7797 прочита

Още в тази връзка
· Владимир Сабоурин


Най-четеното в блок Роман на прехода:
Ars Academica


Рейтинг
Средна оценка: 4.38
Гласа: 13


Възможни оценки

Слаб
Среден
Добър
Много добър
Отличен
Инструменти

Версия за печат  Версия за печат

Препраща на друг  Препраща на друг

"epilog.kuchka.doc" | | 0 коментара


литература плюс култура е независимо издание на свободно меняща се група единодействащи.
За имена все пак виж редколегията на Кварталника ни.
Публикуваните материали са собственост на съответните автори.
Възпроизвеждането им изисква изричното разрешение на автора.
Струва ни се в добрия тон да се упомене литература плюс култура като източник. Коментарите са на оставилите ги.
© 2000-2012 http://GrosniPelikani.net
Можете да получавате съобщения за новото при нас чрез файловете backend.php или ultramode.txt.
Кодът на това съоръжение е на PHP-Nuke Copyright © 2003. PHP-Nuke се разпространява свободно.
Изработка на страницата: 0.10 Секунди