литература плюс култура
няколко здрави парчета посред happy end-а


Кварталник | Актуален блок | Аргос | П–референции | Препратки | Информация | Каталог | Предлагане

Раздели
· Център
· π-референции
· Актуален блок
· Архив
· Връзки
· Въпроси/Отговори
· Допитвания
· Информация
· Каталог
· Кварталник
· КИД
· Разпределителна
· Челни класации

Жанрове
· Всички категории
· docu
· акростих
· анализи
· драматургия
· есеистика
· изкуствознание
· интервюта
· кинокритика
· културология
· лирическа проза
· литературна история
· литературна критика
· литературознание
· манифести
· обзори
· отзиви
· пародии
· писма
· поезия
· Приказки
· проза
· професорски истории
· публицистика
· пътеписи
· сатири
· статии
· фейлетони
· философия
· фрагменти

Връзки с предимство

  

Вилхел Дилтай
Wilhelm Dilthey [1833–1911], германски философ.
Следва история, теология и философия в Берлин и Хайделберг. Промовира през 1864 с писана на латински работа върху етиката на Шлайермахер, същата година се хабилитира на тема върху моралното съзнание. Поема професура в Базел 1867/1868, следват в Кил 1868/1871, Бреслау [Вроцлав] 1871 / 1882 и Берлин от 1883 до 1908.

Към 1900 Дилтай е основна фигура в германската философия на живота.

В пространните си съчинения Дилтай се занимава с въпроси на философията и теорията на познанието, на психологията и на педагогиката, но и на изкуството и литературата. Многообразието на предмети и дисциплини той обединява чрез опита си да изгради общ, различен от този на проспериращите тогава науки за природата, познавателно-теоретически метод. Този свой опит Дилтай вижда като основополагане на науките за така наречените от него науки за духа, което да е съизмеримо с познавателно-теоретическото значение на Кантовата Критика на чистия разум за науките за природата. Дилтай е воден от такова усилие през целия си живот в един проект за Критика на историческия разум, който да превърне херменевтиката в метод на науките за духа, продължавайки по този начин традицията на Шлайермахер.

Преживяването, вчустването, изразът са основни моменти в херменевтиката на Дилтай. Пред науките за духа стои задачата да изясняван взаимната връзка между живот, разбиране и израз, които се разгръщат както в индивидуални форми на разбиране, така и в общото схващане на духа.

Херменевтиката на Дилтай като критико-познавателен метод и теория на разбирането оказва влияние върху основополагащи дискусии за специфичния характер на знанието за човека и историята и отличието му от знанието в природните науки. В различни области на хуманитаристиката, особено при германското литературознание, херменевтиката на Дилтай намира широко и интензивно приложение. Критическите прочити на основоположения от Дилтаевата херменевтика играят ключова роля за философската херменевтика — и у Хайдегер, но най-вече за Гадамер. Усвояване и критика на херменевтиката на Дилтай предприемат и Емилио Бети, Карл-Ото Апел, Юрген Хабермас.


По-важни произведения:
— Einleitung in die Geisteswissenschaften. Versuch einer Grundlegung für das Studium der Gesellschaft und der Geschichte, 1883 [Въведение в науките за духа. Опит за основополагане на изследването на обществото и на историята, 1883, първи том] Работата си върху проекта Дилтай възобновавя с излизането на Логически изследвания на Хусерл през 1900
— Ideen über eine beschreibende und zergliedernde Psychologie and Das Verstehen anderer Personen und ihrer Lebensausserungen, 1894. [Идеи върху една описваща и разчленяваща психология, 1894]
— Die Entstehung der Hermeneutik (1900) [Възникването на херменевтиката, 1900 на български в: Вилхелм Дилтай, Философия на светогледите, С. 1998, превод от немски: Карл Сабатиев, с. 119–139]
— Das Erlebnis und die Dichtung (1906) [Преживяването и поезията]
— Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften, 1910 [Изграждането на историческия свят в науките за духа, 1910]

При Пеликаните може да се прочете следното от Вилхелм Дилтай:

 • Преживяването и автбиографията


 • Добавено на: June 16th 2004
  Посещения: 5434

    

  Обратно в указателя на каталога
  литература плюс култура е независимо издание на свободно меняща се група единодействащи.
  За имена все пак виж редколегията на Кварталника ни.
  Публикуваните материали са собственост на съответните автори.
  Възпроизвеждането им изисква изричното разрешение на автора.
  Струва ни се в добрия тон да се упомене литература плюс култура като източник. Коментарите са на оставилите ги.
  © 2000-2012 http://GrosniPelikani.net
  Можете да получавате съобщения за новото при нас чрез файловете backend.php или ultramode.txt.
  Кодът на това съоръжение е на PHP-Nuke Copyright © 2003. PHP-Nuke се разпространява свободно.
  Изработка на страницата: 0.06 Секунди