литература плюс култура
няколко здрави парчета посред happy end-а


Кварталник | Актуален блок | Аргос | П–референции | Препратки | Информация | Каталог | Предлагане

Раздели
· Център
· π-референции
· Актуален блок
· Архив
· Връзки
· Въпроси/Отговори
· Допитвания
· Информация
· Каталог
· Кварталник
· КИД
· Разпределителна
· Челни класации

Жанрове
· Всички категории
· docu
· акростих
· анализи
· драматургия
· есеистика
· изкуствознание
· интервюта
· кинокритика
· културология
· лирическа проза
· литературна история
· литературна критика
· литературознание
· манифести
· обзори
· отзиви
· пародии
· писма
· поезия
· Приказки
· проза
· професорски истории
· публицистика
· пътеписи
· сатири
· статии
· фейлетони
· философия
· фрагменти

Връзки с предимство

  
литература плюс култура |*| GrosniPelikani

Електронeн кварталник          ISSN 1312-384X


Номер 18 — Разстоянията по време на война и в мирно времеЦитат
Несъмнени разстояния в обружени, картонени и
либидинални подстъпи над разнопосочима графия
от счупване на оригами-свитъци в`вързопи
фикция, и плява. Разсгънати, но не напълно

Редакционно

Един от градовете в сравнението между град и пещера у Блуменберг разполага дистанциите си равномерно радиално. В стерилно-геометрично планираната му видимост, подобно на сенките от Платоновия мит, гражданите са заменили реалност с изкуственост. Вместо да са приковани към изкуственото, обаче, те самите отбраняват неговата затулваща способност през пропускателните процепи на крепостните си стени. В пиесата на Минков войната не е инструмент, а градът е далечен и несигурен. Военното е поле в търсенето на ръба, протичащо между заснемането на данните и уточняването на параметрите според мерките на тялото. Следвоенните жени от мирновременното второ действие отчитат връзките си в постоянна рефлексия назад към наслагването на реплики и аналогиите на ситуации. Не в сегашното е премерено обръщането към своята собствена биография у Дилтай. То по-скоро е привлечено от изходната точка в края; идеалната и невъзможна перспектива към целостта живот.

Графиката от Едно Стихотворение скицира разстояния от ветрове в интонациите на мастилото с ретортите и маската на рецитатора. Театрален е изразът, с който паразитите от писмата на Алкифрон разиграват партии на отчаянието пред отношението между резките на градските часовници и движението на сенките.

Да удържи констелацията от кофичките пясък, пирамидите в пустинята и миросътворението е задача в прозата от А. Димитрова. А в Обсадата на Алезия движението е към отделяне – самоотлъчка на войника в сецесионната умора на спукани вендузи и парчета стълби.

Скъсяването на разстоянията е проблем на метода за Кулчар-Сабо. Виждайки самостойността на сливащите се хоризонти като мнима, литературоведът залага на интегративен подход към литературната модерност. Статията омекотява в междини степени обтегнатото двуделие между модерност и постмодерност. Умножаване във фазите на литературната ситуация търси и съчинението на Календеров. На поставения от него самото въпрос: “Какво идва след постмодернизма?” то отговаря “Боклуът, трашът”. Специалистът по медиализиране на литературата Томас Анц на свой ред търси равен изход от лавинообразно самовъзвестяващите се нови поколения в уверено привичния стегнат контур на германската литературна сцена.СъдържаниеЛоджии и руини
Ханс Блуменберг Градът като пещера [City–lights — културология]

Херувим Петринов Едно Стихотворение [Мастило в мрежата — поезия]

Борис Минков Помощници търсят ръба или Откъде знаете, че гущерите не съжаляват
Първо действие и Второ действие [City–lights — драматургия]

Алкифрон Из “Писма на паразити” [пародии]

Анета Димитрова Пясъчник [Седименти – проза]

Георги Гочев Обсадата на Алезия: inertia creeps [Краища – поезия]Взаимовръзка на живота
Вилхелм Дилтай Преживяването и автбиографията [Краища – философия]Пропуски
Милена Иванова Стихове

Ян Ли Мога

Вера Балева Стихове

Момчил Танчев Неискано доброРевалоризации на контура
Ерньо Кулчар–Сабо Субект и езиковост “Късно-модерната” парадигма и контурите на една интегративна история на литературната модерност [Краища — литературознание]

Георги Календеров Как умира живота, как се ражда смъртта [Краища — обзори]

Томас Анц Германска съвременна литература: поколения, теми и форми [обзори]античнотокатокнига
Биляна Курташева Античността — един незавършен проект

Георги Гочев AD GUSTUM EXIGITUR /четири рецензии/

Невена Панова “От Делос Аристотел поздравява Александър”Нови книги
Инфинитив

Любов и смърт под кривите круши

За градовете и нещата

Джобна енциклопедия на мистериите

Le sophiste a lieu

Отвъд текстовете: културни механизми на Възраждането


Връзки
Списание ФО — сайт на печатното месечно издание за артистична фотография, класически и цифрови фотографски технологии, предпечатни процеси; допълнителна и текуща информация

BG–кондуктор — Животът на Пръчко; На мястото от слънцето огряно; Ърбън; America Latina; отломки

Мераб Мамардашвили — всички произведения на автора; аудио-архив със записи на лекции; биография и библиография.

Иван Бунин — библиотека с част от разказите и стиховете на Бунин, включително романът Животът на Арсениев

Активни редактори
Антония Колева, Невена Панова, Георги Гочев, Борис Минков, Веселин Карастойчев
Този номер е приключен на 2004-07-19


Ето всичките ни номера:
 • Номер 18: Разстоянията по време на война и в мирно време
          Досие на броя
          Автори
  Алкифрон, Томас Анц, Вера Балева, Ханс Блуменберг, Георги Гочев, Вилхелм Дилтай, Анета Димитрова, Милена Иванова, Георги Календеров, Ерньо Кулчар–Сабо, Биляна Курташева, Ян Ли, Борис Минков, Невена Панова, Херувим Петринов, Момчил Танчев
  и преводачите Драгомира Вълчева, Мария Добревска, Веселин Карастойчев, Антония Колева и Борис Минков
          Актуални блокове
  Седименти, City–lights, Мастило в мрежата, Болест, Краища, Патриарси
          Жанрове
  проза, поезия, драматургия, културология, философия, литературознание, обзори, литературна критика
          литература, култура, критика, белетристика, хуманитаристика, проза, разказ, роман, културология, сравнително литературазнание, фикция, история, философия...
  пясъчен часовник — позиционни заплитания — подръчен индикатор — сексуално обезпечаване — инертно като хелиев газ желание — капилярно виждане — самоличност в табакера — ропотно разсейване — предградия на сушата — модернистка епопея — по 2 бенки — несъвършена и недоизмислена — стюанова монета — парче стъкло — човекоядци — монетаризъм и интелектуалност — реализирана имагинация — заливане с дразнения — да се изпикая отгоре — траш — хармсовски боклук — откровените кретенизми
          Броят е приключен на 2004-07-19
 • Номер 17: Радикални алтернативи
          Досие на броя
          Автори
  Сибиле Берг, Ханс Блуменберг, Т. С. Елиът, Милен Родриго Санчес, Хъ Сяоджу, Доротея Табакова, Ерик Тенгерщад, Стоян Терзиев,
  и преводачите Виктор Вълев, Веселин Карастойчев, Антония Колева и Нева Мичева
          Актуални блокове
  Краища, Блок за жените, Протези за реториката, City-lights
          Жанрове
  поезия, проза, кинокритика, философия, пародия
          литература, култура, критика, белетристика, хуманитаристика, проза, разказ, роман, културология, сравнително литературазнание, фикция, история, философия...
  носове силни — алхимична интерактивност — фундаментален недостиг на подходяща екипировка — стъпки и стадии — техника на речта — нерадиофонична пауза — почтени ръце — очвидността на доброто е недостъпна — движение мъртвородено — монетна точност
          Броят е приключен на 2004-05-02
 • Номер 16: Допълнителни показания
          Досие на броя
          Автори
  Албена Вачева, Майке Ветцел, Георги Гочев, Николай Гочев, Димитър Димитров, Георги Календеров, Димитър Матакиев, Борис Минков, Емилиян Николов, Кристоф Петерс, Едвин Сугарев, Хъ Сяоджу
  и преводачите Веселин Карастойчев и Антония Колева
          Актуални блокове
  Семейни дългове; Deus ex machina; Роман на прехода; Блок за жените; Мастило в мрежата;
          Жанрове
  поезия, проза, културология, публицистика
          литература, култура, критика, белетристика, хуманитаристика, проза, разказ, роман, културология, сравнително литературазнание, фикция, история, философия...
  дигата ще издъжи — да свърши с разпитите — кутията за писма — френската окупационна зона — погледна заговорнически — повика полиция — телефонна кабина — блудкаво и фалшиво — старческа деменция — научно-изследователски кукиши — селективен подбор — глава скапано зеле — тревата гнило задушена — спиртоварната — палимпсестът — надути мехури на годината — прогнозата за времето — морален проблем — телесна близост — тиранична власт — голяма разпуснатост — възмъжаването изисква период на обучение — шизофренното разделяне — електронна сянка — няма живец — безкрайното замрежване —
          Броят е приключен на 2004-01-04
 • Номер 15: Внедрени самооценки
          Досие на броя
          Автори
  Георги Гочев, Бей Дао, Анета Димитрова, Секст Емпирик, Антония Колева, Борис Минков, Томас А. Слезак, У Цин
  и преводачите Веселин Карастойчев, Владимир Маринов, Георги Гочев и Невена Панова.
          Актуални блокове
  Патриарси, Роман на прехода, City-lights, Блок за жените
          Жанрове
  философия, интервю, проза, поезия, литературна критика
          литература, култура, критика, белетристика, хуманитаристика, проза, разказ, роман, културология, сравнително литературазнание, фикция, история, философия...
  навик — дангалак — нови прочити — равенството по вярност и невярност — приемственост и поврат — психо-тест — журналистка — видни предтечи — въздържанието от съждения — лицеви опори — тъпа филия — заблудите на човечеството — серажант — 101 далматинци — невъзмутимостта на духа —ролетка — 24 часа — мнение — литературен строеж — наранен слънчоглед — задължителни пътища — нечестна инсинуация —спартанската форма на любов
          Броят е приключен на 2003-11-25
 • Номер 14: Частни лица
          Досие на броя
          Автори
  Алесандро Барико, Райнер Беленбаум, Емануил А. Видински, Георги Гочев, Анета Димитрова, Софокъл, Патрик Фондерау, Инго Шулце, Мартин Янковски
  и преводачите Нева Мичева, Георги Гочев и Антония Колева
          Актуални блокове
  Deus ex machina; Блок за жените; Протези за реториката; Краища; Роман на прехода; Около европейското
          Жанрове
  драма, публицистика, поезия, кинокритика, проза, обзори
          литература, култура, критика, белетристика, хуманитаристика, проза, разказ, роман, културология, сравнително литературазнание, фикция, история, философия...
  политика на авторите — копнее болното — ремък — венецът негов е — власт над устните — нещата в Генуа загрубяха — кулите-близнаци — тибетските монаси — железници — бунтари — шокирани — луди или пророци — брандовете; парите; епически герой — перверзен старец — дивачество; културни наслади — идиоти — гърчача — плондер; улкмен; съдба; утеха — романът на един обикновен човек
          Броят е приключен на 2003-09-02
http://grosnipelikani.net/magazine      ISSN 1312-384X

Редколегия: Антония Колева (гл. ред.), Невена Панова, Георги Гочев, Борис Минков
Веселин Карастойчев, Евок Севок — главен редактор, Здравка Михайлова,
Николай Бойков (10. 06. 2000 — 14. 02. 2003)
За контакти: info@grosnipelikani.net
© Грозни пеликани 2000–2006


литература плюс култура е независимо издание на свободно меняща се група единодействащи.
За имена все пак виж редколегията на Кварталника ни.
Публикуваните материали са собственост на съответните автори.
Възпроизвеждането им изисква изричното разрешение на автора.
Струва ни се в добрия тон да се упомене литература плюс култура като източник. Коментарите са на оставилите ги.
© 2000-2012 http://GrosniPelikani.net
Можете да получавате съобщения за новото при нас чрез файловете backend.php или ultramode.txt.
Кодът на това съоръжение е на PHP-Nuke Copyright © 2003. PHP-Nuke се разпространява свободно.
Изработка на страницата: 0.06 Секунди