литература плюс култура
няколко здрави парчета посред happy end-а


Кварталник | Актуален блок | Аргос | П–референции | Препратки | Информация | Каталог | Предлагане

Раздели
· Център
· π-референции
· Актуален блок
· Архив
· Връзки
· Въпроси/Отговори
· Допитвания
· Информация
· Каталог
· Кварталник
· КИД
· Разпределителна
· Челни класации

Жанрове
· Всички категории
· docu
· акростих
· анализи
· драматургия
· есеистика
· изкуствознание
· интервюта
· кинокритика
· културология
· лирическа проза
· литературна история
· литературна критика
· литературознание
· манифести
· обзори
· отзиви
· пародии
· писма
· поезия
· Приказки
· проза
· професорски истории
· публицистика
· пътеписи
· сатири
· статии
· фейлетони
· философия
· фрагменти

Връзки с предимство

  
Драгомира Вълчева
“Филогелос” — сборник с вицове от IV-V в.
Страница: 2/2


Из “Филогелос”[*]


ПЕДАНТИ

Един педант си поръчал сребърна лампа. Майсторът го попитал:
— Колко голяма да бъде лампата?
— Като за осем души.

***
Както си плувал, един педант за малко не се удавил. Заклел се, че няма да влезе във вода, преди да се научи да плува добре.

***
Някой се оплакал на лекар—педант:
— Докторе, когато се събуждам, половин час ми се вие свят и едва след това се свестявам.
— В такъв случай, събуждай се половин час по-късно.

***
Някой срещнал един педант и му казал:
— Драги педанте, видях те насън.
— Прости ми, бил съм зает и не съм те забелязал.

***
Един педант видял на улицата лекаря, който обикновено го лекувал, и понечил да се скрие. Запитан от приятеля си защо постъпва така, отговорил: “Доста отдавна не съм боледувал и ме е срам от доктора.”

***
На един педант с извадени сливици му било препоръчано да не говори. Педантът наредил на роба си да отговаря вместо него на хората, които го поздравявали на улицата, а после казвал на всеки от тях: “Не се обиждай, че вместо мен те поздравява робът ми. Това е, защото докторът ми препоръча да не говоря.”

***
Един педант учел магарето си да не яде, като не му давал храна. Когато магарето умряло от глад, педантът казал: “Голяма беда ме сполетя! Магарето ми тъкмо се научи да не яде, и взе, че умря.”

***
Един педант искал да провери как изглежда, когато спи. За целта застанал пред огледалото със затворени очи.

***
След като си купил къща, един педант се показал на прозореца и започнал да пита минувачите: “Отива ли ми къщата?”

***
Един педант сънувал, че е настъпил гвоздей. Събудил се и превързал крака си. След като се осведомил за причината, приятелят му казал: “С право ни наричат глупаци. Защо ти е трябвало да спиш събут?”

***
Един педант дълго време си търсел книгата и не я намирал. Докато хапвал марули, случайно се обърнал към единия ъгъл и видял там книгата си. По-късно негов приятел се оплакал, че е загубил плаща си. “Не се притеснявай — казал педантът, — ами си купи марули, започни да ги ядеш, погледни внимателно към ъгъла и ще откриеш плаща си.”

***
Един педант получил писмо от намиращ се в чужбина приятел, който го молел да му купи книги. Педантът не изпълнил молбата, а след като приятелят му се завърнал, казал: “Не съм получил писмото, в което ме молеше за книгите.”

***
Някой казал на един педант:
— Робът, който ми продаде, умря.
— Но как? Когато беше при мен, не е правил такива работи.

***
Един педант видял много врабчета, кацнали на едно дърво. Разклатил дървото и прострял дрехата си напред, за да поеме врабчетата.

***
Един педант пожелал да спи, обаче нямал възглавница и наредил на роба си да му подложи глинено гърне.
— Ама гърнето е твърдо! — възразил робът.
— Напълни го с пера тогава! — казал педантът.

***
Един педант срещнал свой приятел и му казал:
— Чух, че си умрял.
— Не виждаш ли, че съм жив? — отвърнал приятелят.
— Обаче човекът, който каза, че си умрял, е много по-благонадежден от теб.

***
Един педант влязъл в банята малко след като била отворена. Понеже не заварил вътре други хора, казал на роба си: “Доколкото виждам, банята не работи.”

***
Един педант се карал с баща си: “Не виждаш ли колко много си ме ощетил? Ако не беше се родил, наследник на дядо ми щях да бъда аз.”

***
По време на плаване се разразила силна буря. Робите на педанта започнали да се вайкат. “Няма защо да се вайкайте — казал педантът, — в завещанието си съм ви освободил от робство.”

***
Един педант бил болен. Споразумял се с лекаря да му плати, след като бъде излекуван. Макар че изгарял от треската, седнал да пие вино, и жена му го нахокала. “Да не би да искаш — казал педантът — да се излекувам и да се наложи да плащам на доктора, а?”

***
Куче ухапало един педант за палеца. Педантът отбелязал: “Ако беше захапало плаща ми, щеше да го е съдрало.”

***
Единият от двама братя близнаци умрял. Педант срещнал живия и го запитал: “Ти ли си умрял или брат ти?”

***
По време на корабокрушение един педант търсел дъсчица, за да напише завещанието си.

***
Един педант бил поканен на вечеря, но не докосвал храната. Някой от гостите го попитал:
— Защо не ядеш?
— Не искам да изглежда, че съм дошъл заради храната.

***
Един педант посетил болния си приятел и го попитал за здравето му. Понеже бил омаломощен от треската, приятелят не отговорил. На излизане вбесеният педант му казал: “Надявам се и аз да се разболея, та като дойдеш, да не ти говоря.”

***
Двама педанти се разхождали. Единият видял черна кокошка и казал: “Братко мой, сигурно петелът на тази кокошка е умрял.”

***
Педант, който си продавал къщата, разнасял камък за мостра.

***
През нощта един педант възседнал баба си. След като баща му го набил, педантът казал: “От толкова време яздиш майка ми, но нищо не съм ти сторил. Пък аз се качих върху твоята майка само веднъж и ти направо побесня!”

***
Един педант видял луната и попитал баща си дали и в другите градове си имат такива луни.

***
На тържествата по случай милениума от основаването на Рим един педант забелязал някакъв атлет да плаче заради поражението, което бил претърпял, и го утешил така: “Не се натъжавай, ти ще бъдеш победител на следващия милениум.”

***
Един педант си купил панталон. Понеже панталонът се оказал тесен, педантът го събул и си обезкосмил краката.СРЕБРОЛЮБЦИ

Един сребролюбец написал завещание, в което определял за наследник себе си.

***
Запитан защо не яде друго освен маслини, един сребролюбец казал: “Външната част използвам за храна, костилката използвам за дърва, накрая избърсвам ръце в косата си, така че и от баня нямам нужда.”ЖИТЕЛИ НА АБДЕРА

Един абдерянин тръгнал да се беси, но въжето му се скъсало и наранил главата си. Отишъл на лекар, превързал главата си, прибрал се и отново се обесил.

***
Абдерянин видял един евнух да разговаря с някаква жена и попитал дали му е съпруга. Отговорили му, че евнусите не могат да имат съпруги. Абдерянинът заключил: “А-ха, значи му е дъщеря.”

***
Абдерянин видял един разпънат на кръст бегач и казал: “Кълна се в боговете, този вече не тича, а лети.”ЖИТЕЛИ НА СИДОН

Двама търговци от Сидон били на път. Единият се спрял, за да отиде по нужда. Спътникът му написал на милиарната колона: “Побързай, настигни ме!” — и продължил по пътя. След като прочел съобщението, първият добавил отдолу: “А ти почакай малко!”

***
Някой помолил един готвач от Сидон:
— Дай ми назаем един нож до Смирна!
— Нямам нож, който да стига чак до Смирна — отговорил готвачът.ШЕГОБИЙЦИ

Бъбрив бръснар попитал един шегобиец:
— Как да те подстрижа?
— В мълчание — отвърнал шегобиецът.

***
Един шегобиец попитал сводника, който му предлагал чернокожа хетера:
“Каква е цената й за през нощта?”ЖИТЕЛИ НА КИМА

Жител на Кима си купил крадени плащове и ги намазал с катран, за да не бъдат разпознати.

***
Жител на Кима минавал през една градина, възседнал магарето си. Видял над главата си натежал от зрели смокини клон и се хванал за него. Магарето избягало и човекът увиснал на клона. Когато градинарят го попитал защо виси така, кимеецът отговорил: “Паднах от магарето си.”

***
Някой попитал жител на Кима къде живее ораторът Драконтид. Кимеецът отговорил: “Тук съм сам. Ако искаш, пази ми работилницата, а аз ще ида да ти покажа.”

***
Жител на Кима продавал мед. Един минувач опитал меда и го похвалил. Кимеецът казал: “Нямаше да го продавам, ако една мишка не беше паднала в него.”ГРУБИЯНИ

Някой отишъл при лекар–грубиян:
— Докторе, не мога нито да лежа, нито да стоя изправен, нито да седя.
— Не ти остава нищо друго, освен да се обесиш.

***
Астролог–грубиян разглеждал хороскопа на болно момче. След като обещал на майката, че детето ще живее още дълги години, поискал надницата си.
— Ела утре и ще ти я дам — казала майката.
— Ами ако момчето умре тази нощ? Ще загубя надницата си!НЕКАДЪРНИЦИ

На връщане от чужбина един човек отишъл при некадърен гадател и го попитал за близките си.
— Всички са здрави, и най-вече баща ти.
— Но баща ми умря преди десет години!
— Така си мислиш, понеже не познаваш истинския си баща.

***
Некадърен астролог окайвал клиента си:
— Не ти е писано да имаш деца.
— Но аз имам цели седем!
— Тогава грижи се добре за тях.СТРАХЛИВЦИ

Един страхлив боксьор си купил имот и заразпитвал местните жители дали наоколо се срещат мравки.МЪРЗЕЛИВЦИ

Двама мързеливци легнали да спят. Някакъв крадец се промъкнал и свалил дрехите им от гвоздея. Единият мързеливец го усетил и казал на другия:
— Стани и тичай да настигнеш крадеца!
— Остави тая работа! Като се върне да вземе гвоздея, тогава ще го хванем.ЗАВИСТНИЦИ

Завистлив хазяин забелязал, че наемателите са щастливи, и ги изгонил от дома си.


ЧРЕВОУГОДНИЦИ

Един чревоугодник омъжил дъщеря си за друг чревоугодник. Запитан какво ще й даде за зестра, отговорил: “Къща с прозорци, които гледат към хлебарницата.”


ПИЯНИЦИ

Докато се наливал в кръчмата, един пияница научил, че жена му е умряла, и казал: “Кръчмарю, налей от черното!”

***
Един пияница отворил кръчма и завързал мечка на входа.


ХОРА С ЛОШ ДЪХ

Един човек с лош дъх пожелал да умре от естествена смърт. Омотал се в дрехата си и раззинал уста.

***
Мъж с лош дъх постоянно целувал жена си и повтарял:
— Господарке моя, Херо моя, Афродито моя!
Жената извръщала лице и казвала:
— Зевсе мой, Зевсе мой! [‘o Zeus mu’ = ‘Зевсе мой’; ‘ozeus mu’ = ‘смръдльо мой’]

***
Млад трагически актьор бил обичан от две жени — едната със зловонен дъх, другата със зловонна кожа. Първата казала:
— Дай ми целувка!
Втората казала:
— Дай ми прегръдка!
Младежът се провикнал:
— Горко ми! Що да сторя, раздиран между две беди?


ЖЕНИ

Един младеж се обърнал към жена с разюздан нрав:
— Какво предпочиташ, скъпа? Закуска или секс?
— Каквото желаеш. Обаче няма хляб.


ЖЕНОМРАЗЦИ

Един женомразец погребвал мъртвата си съпруга. Някой го попитал:
— Кой е починал?
— Аз, понеже се отървах от тази — отвърнал женомразецът.

***
Един женомразец бил безнадеждно болен. Жена му казала:
— Ако се случи нещо с теб, ще се обеся.
— Моля те, направи ми тази услуга приживе.

Назад Назад (1/2)  
Накратко
Един педант сънувал, че е настъпил гвоздей. Събудил се и превързал крака си. След като се осведомил за причината, приятелят му казал: “С право ни наричат глупаци. Защо ти е трябвало да спиш събут?”

Филогелос през Фройд, с дискретното участие на мистър Фреймфит
Из “Филогелос”

Още сведения

публикувано на събота, ноември 05 @ 15:05:17 EET изпратено от Argos

Подведено под:
Седименти | Аргос | литературна история |

9203 прочита

Още в тази връзка
· Драгомира Вълчева


Най-четеното в блок Седименти:
Тръстиката стоеше в езерото и тъпо гледаше напред.


Рейтинг
Средна оценка: 4.6
Гласа: 10


Възможни оценки

Слаб
Среден
Добър
Много добър
Отличен
Инструменти

Версия за печат  Версия за печат

Препраща на друг  Препраща на друг

"“Филогелос” — сборник с вицове от IV-V в." | | 2 коментара

Re: (Оценка: 1)
от pressidiot на неделя, ноември 06 @ 00:39:42 EET
(Сведения за читател )
Благодарим Ви, г-жа Драгомира, че ни поднасяте това възхитително четиво! От пръв поглед бяхме впечатлени, развълнувани и просълзени. Почти се разпознахме на некои места. Глей ти, колко бързо се изтъркаляха две иляди години... Секаш вчера бехме в храма на Херакъл в дема Диомея, да се майтапим и веселим... Ех, ех!... Продължаваме да четем и да се опияняваме. Наздраве!

Дежурен идиот по коментарите:
Бакхус Екстрактус

Re: Забавно и поучително (Оценка: 1)
от MissBungle (netanette@gbg.bg) на понеделник, ноември 07 @ 10:34:06 EET
(Сведения за читател )
За пореден път Драгомира забавлява с прекрасния си стил - дай Боже всекиму! Даже вицовете са смешни понякога... Предлагам "схоластичната" филология да се поучи!

литература плюс култура е независимо издание на свободно меняща се група единодействащи.
За имена все пак виж редколегията на Кварталника ни.
Публикуваните материали са собственост на съответните автори.
Възпроизвеждането им изисква изричното разрешение на автора.
Струва ни се в добрия тон да се упомене литература плюс култура като източник. Коментарите са на оставилите ги.
© 2000-2012 http://GrosniPelikani.net
Можете да получавате съобщения за новото при нас чрез файловете backend.php или ultramode.txt.
Кодът на това съоръжение е на PHP-Nuke Copyright © 2003. PHP-Nuke се разпространява свободно.
Изработка на страницата: 0.11 Секунди