литература плюс култура
няколко здрави парчета посред happy end-а


Кварталник | Актуален блок | Аргос | П–референции | Препратки | Информация | Каталог | Предлагане

Раздели
· Център
· π-референции
· Актуален блок
· Архив
· Връзки
· Въпроси/Отговори
· Допитвания
· Информация
· Каталог
· Кварталник
· КИД
· Разпределителна
· Челни класации

Жанрове
· Всички категории
· docu
· акростих
· анализи
· драматургия
· есеистика
· изкуствознание
· интервюта
· кинокритика
· културология
· лирическа проза
· литературна история
· литературна критика
· литературознание
· манифести
· обзори
· отзиви
· пародии
· писма
· поезия
· Приказки
· проза
· професорски истории
· публицистика
· пътеписи
· сатири
· статии
· фейлетони
· философия
· фрагменти

Връзки с предимство

  
Жан Бодрияр
Защо не всичко е вече изчезнало?
| културология | От немски
...в модерността реалният свят започва да съществува с решението той да бъде преобразуван и то чрез науката, аналитичното познание за света и технологичното му приложение – тоест, следвайки Хана Арент, с откриването на архимедова точка извън света (като изхождаме от откриването на телескопа от Галилей и откриването на математическото пресмятане), посредством които естественият свят определено бива дистанциран. Това е моментът, в който от една страна човек се освобождава от света, като го анализира и преобразува, но същевременно му придава силата на реалност. Следователно може да се каже, че по парадоксален начин реалният свят започва да изчезва тъкмо в момента, когато започва да съществува.

Забележка:
Превод от немски: Мария Добревска

2016-04-12 16:48:40
изпратено от mdobrevska, публикувано от grosnipe
(6650 прочита)
(Целият текст >>> | 41078 байта | Има ли коментари? | Оценка: 0)

Владимир Сабоурин
Сложност и ред при Сад (промо)
| културология
Виж цялата студия тук.

Забележка:
Студията за Сад е част от книгата на Владимир Сабоурин Сложност и ред. Изследвания върху ранната модерност, В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2013.

2013-09-06 01:21:53
изпратено от vsabourin, публикувано от grosnipe
(4627 прочита)
(Целият текст >>> | 5593 байта | 1 коментар | Оценка: 5)

Владимир Сабоурин
Краевековният Сад: Маркиз дьо Сад и неговото време на д-р Иван Блох
Краища | културология


2012-09-16 20:18:50
изпратено от vsabourin, публикувано от grosnipe
(3415 прочита)
(Целият текст >>> | 28241 байта | 1 коментар | Оценка: 0)

Дмитрий Варзоновцев
Чия е тази история?
„Помнeнето” като индустриално-институционализирано производство на биографиите
Краища | културология
Неориентираният в четене афективен потенциал лесно се пренасочва чрез индустриално произведени образи в пряка агресия.

2011-06-19 20:33:57
изпратено от pelikant2, публикувано от grosnipe
(2650 прочита)
(Целият текст >>> | 21785 байта | 1 коментар | Оценка: 5)

Дмитрий Варзоновцев
Think-tanks ...като кораб на прехода
| културология


2011-02-20 02:29:09
изпратено от pelikant2, публикувано от grosnipe
(2615 прочита)
(Целият текст >>> | 30187 байта | 1 коментар | Оценка: 4.6)

Дмитрий Варзоновцев
Океан и континент – пирати и моряци
| културология


2010-05-31 00:06:48
изпратено от pelikant2, публикувано от grosnipe
(2457 прочита)
(Целият текст >>> | 13223 байта | 1 коментар | Оценка: 5)

Дмитрий Варзоновцев
Парадигмалната идентичност на качественото социално изследване – към постановката на проблема
| културология


2010-03-05 23:43:42
изпратено от pelikant2, публикувано от grosnipe
(2650 прочита)
(Целият текст >>> | 36442 байта | 1 коментар | Оценка: 5)

Дмитрий Варзоновцев
Градът между текста и четенето
Проспекти и перспективи | културология
Текстът е създаден във форума на сайта на проф. Богдан Богданов.

2010-03-01 18:16:04
изпратено от pelikant2, публикувано от grosnipe
(2908 прочита)
(Целият текст >>> | 24573 байта | 1 коментар | Оценка: 5)

Невена Панова
Телесност и език на тялото при Платон (Фрагмент 1, „Пирът”)
Протези за реториката | културология | Аргос
В словото пък на Сократ (а за да го произнесе, той сам е влязъл в едно чуждо тяло, при това женско – на пророчицата от Мантинея Диотима) пак откриваме градирането от любов към наистина красивите тела към любов към нещо, което е отвъд тях, което е идеално и е самото красиво. Етапите, през които се преминава дотам, са проявата на интерес към и посещаването на красиви тела, особено на едно такова тяло (и най-вече ако то има и красива душа), но и създаването покрай това на красиви речи (210 а): това е един особено важен детайл, защото обвързва красотата, най-напред телесно качество, и със словото, а оттук, при преобръщане на връзката, стигаме и до признаването на словесни способности у тялото, особено красивото.

2009-12-16 14:51:37
публикувано от Argos
(4598 прочита)
(Целият текст >>> | 26532 байта | 2 коментара | Оценка: 5)

Дмитрий Варзоновцев
Бельото в съветския стил на живота: практики за производство на социалните идентичности и различия
Проспекти и перспективи | културология
Върху материали на пост-съветските изследвания на съветския начин/стил на живота и собствени спомени на автора

2009-08-27 16:15:13
изпратено от pelikant2, публикувано от grosnipe
(3375 прочита)
(Целият текст >>> | 24828 байта | 2 коментара | Оценка: 5)

литература плюс култура е независимо издание на свободно меняща се група единодействащи.
За имена все пак виж редколегията на Кварталника ни.
Публикуваните материали са собственост на съответните автори.
Възпроизвеждането им изисква изричното разрешение на автора.
Струва ни се в добрия тон да се упомене литература плюс култура като източник. Коментарите са на оставилите ги.
© 2000-2012 http://GrosniPelikani.net
Можете да получавате съобщения за новото при нас чрез файловете backend.php или ultramode.txt.
Кодът на това съоръжение е на PHP-Nuke Copyright © 2003. PHP-Nuke се разпространява свободно.
Изработка на страницата: 0.09 Секунди