литература плюс култура
няколко здрави парчета посред happy end-а


Кварталник | Актуален блок | Аргос | П–референции | Препратки | Информация | Каталог | Предлагане

Раздели
· Център
· π-референции
· Актуален блок
· Архив
· Връзки
· Въпроси/Отговори
· Допитвания
· Информация
· Каталог
· Кварталник
· КИД
· Разпределителна
· Челни класации

Жанрове
· Всички категории
· docu
· акростих
· анализи
· драматургия
· есеистика
· изкуствознание
· интервюта
· кинокритика
· културология
· лирическа проза
· литературна история
· литературна критика
· литературознание
· манифести
· обзори
· отзиви
· пародии
· писма
· поезия
· Приказки
· проза
· професорски истории
· публицистика
· пътеписи
· сатири
· статии
· фейлетони
· философия
· фрагменти

Връзки с предимство

  

Владимир Шумелов
15 години организиран литературен живот във В. Търново

Сдружение на литературни дейци „Света гора“ е учредено във В. Търново на 23.01.1997 г. Организацията на писателите в старопрестолния град беше доброволно творческо обединение на литератори от В. Търново и региона, формация с идеална цел за защита на интересите на своите членове пред съответните правителствени и неправителствени институции. В нея влизаха творци в областта на художествената литература, литературната критика, теория и история, преводаческото изкуство и издателската дейност. Сдружението се стремеше да мотивира и стимулира литераторите чрез реализацията на конкретни проекти – издателски, конкурси, прегледи на книжната продукция, творчески срещи, дискусии, различни по характер творчески дейности в рамките на текущия организационен живот; да организира и съдейства за осъществяването на професионалните връзки между писателите и научните творци от В. Търново с колегите им от България и чужбина; да участва активно в литературния живот на страната. Стремежът на ръководството с председател Владимир Шумелов беше да се избегне кръжочния и непрофесионален характер на подобни организации до 10 ноември 1989 г.

Основна цел в работата на Сдружение на литературни дейци „Света гора“ беше съживяването на организирания литературен живот във В. Търново, като отстоява принципите си, залегнали в Устава.

За сравнително краткия период на своето съществуване то успя да консолидира пишещите в града и региона, да внесе хармония между научните търсения във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и търсенията в областта на художественото слово и критиката във В. Търново и страната.

Доказателство за това бяха излезлите броеве на алманаха за литература и изкуство „Света гора“ – печатен орган на Сдружението (гл. редактор Сава Василев, редактори Владимир Шумелов и доц. Радослав Радев), антологиите „Търновска поезия“, „Търновска проза“, отделни книги на членове на Сдружението, които се превърнаха в национално значими факти и получиха национални литературни награди (Владимир Шумелов, Владимир Донев, Сава Василев, Радослав Радев, Янислав Янков, Снежана Иванова и др.), издадените 50 броя на вестника за култура „Артфорум“, наложил се през последните години като национално издание за литература, изкуство и култура (и за съжаление спрял да излиза през 2002 г.). Сдружението беше в основата на организирания съвместно с изд. „ПАН-ВТ“ и Клуб „Интелект-2000“ Национален конкурс за литература и журналистика „Интелект“. Членове на Сдружението участваха в организацията и провеждането на редица семинари във В. Търново и София, свързани с издателската и писателски дейности. То организира и срещи на търновските интелектуалци с водещи столични медии за култура и литература – в. „Литературен вестник“, в. „Литературен форум“, сп. „Демократически преглед“, както и срещи със Сдружение на български писатели, със Съюза на българските писатели, с отделни големи имена на българската литература и култура. През 2001 и 2002 г. бяха инициирани и проведени Кръгли маси по проблемите на културата и културната периодика, с организатор в. „Артфорум“. Съвместно с РНБ „П. Р. Славейков“ през 2002 г. бяха проведени четения на поетите от града за Деня на българската поезия и музика – 1 ноември, бяха издадени няколко юбилейни вестници: в. „Гайда“ (2002 г., посветен на 175-годишнината от рождението на Петко Славейков), в. „Земята на хората“ (2002 г., посветен на 100-годишнината на А. Каралийчев). Редовно се организираха промоции на нови книги на членове на сдружението, както и писатели от страната. През март 2003 г. РНБ „П. Р. Славейков“, Сдружение „Клуб Велико Търново“ и Сдружение на литературни дейци „Света гора“ възстановиха вестник „Велико Търново“ – „вестник за духовните ценности на старопрестолния град“, който излезе от печат в навечерието на Празника на града – 22 март. За 95-годишнината от обявяването на Независимостта на България Сдружение „Света гора“ се включи като една от организациите, които издадоха юбилейния вестник „Независимост“ през 2003 г.

В Сдружение на литературни дейци „Света гора“ членуваха над 30 души, доказани имена в полето на литература в България. Отделни творци от Сдружението бяха членове на националните писателски съюзи – Здравко Пеев, Владимир Шумелов, Васил Давидов, Снежана Иванова (Сдружение на български писатели), Янислав Янков, Цвятко Дечев и др. (Съюз на българските писатели); други са авторитетни български литературоведи и творци, участващи в ръководството на Сдружение с идеална цел „Ем. Станев“ (Радка Пенчева, член и на ръководството на СЛД „Света гора“, и др.), в Националния институт „Нова българска литература“ (доц. Сава Василев, доц. Радослав Радев, д-р Петър Стефанов и др.) и други неправителствени организации.

Първоначално дейността на Сдружението се опираше на общинското мероприятие „Дом на литературата“, една уникална за страната институция (с уредник поетът Здравко Пеев), която беше закрита впоследствие (1997 г.), поради безхаберие от страна на заинтересованите административни културни структури в старата столица. Нека не забравяме и факта, че след 1989 г. Община Велико Търново не е подпомагала системно финансово, нито по друг начин на пишещите творци да правят свое периодично издание (изключение са частичните финансови инжекции за алманах „Света гора“, както и за отделни прояви на Сдружението). За съжаление в тези години се случваха такива неща: след едногодишно издаване (1991 г.) беше изоставен създаденият във В. Търново в. „Литературен вестник“, заради него пък година по-рано беше спрян алманах „Янтра“, ликвидиран бе и Клуба на дейците на културата. От самото си създаване Сдружението беше без база и средства за нормална организационна работа, а от 2004 г. и без юридическа пререгистрация – неща, които се отразяват негативно и върху обществения имидж на писателската гилдия, спират и осъществяването на различни проекти.

В осъществяването на своите творчески проекти писателската организация намираше морална и финансова подкрепа както от водещи великотърновски издателства – най-вече „Слово“, „ПАН-ВТ“, „ПИК“, „Фабер“, „Абагар“, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, така и от фондации (Център за изкуства „Сорос“, Клуб „Отворено общество“ – В. Търново, и др.). През последните две години Сдружението работеше в близко сътрудничество със Сдружение „Ем. Станев“ и къща-музей „Ем. Станев“ във В. Търново, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Община В. Търново.

Заедно с дейността си във В. Търново, Сдружение „Света гора“ съвместно с изд. „ПАН-ВТ“ и в. „Артфорум“ организира промоции на книги, художествени четения и срещи с творци от Ст. Загора, Русе, Варна, Габрово, Бургас, София, Русе, Хасково и други градове. По предложение на Сдружението наградата „Велико Търново“ бе присъдена през последите години на двама достойни български писатели от старата столица – белетриста и фолклориста доц. Анчо Калоянов и поета Радко Радков. Осъществени бяха контакти с Македония, Сърбия, Бесарабия, Южна Франция, която членове на Сдружението посетиха във връзка с издадения брой бр. 58/1999 г. на списанието за проза „Брев“ (Brèves), в който участие имаха Владимир Шумелов, Сава Василев и Снежана Иванова, наред с още изявени имена от най-новата българска литература.

През 2009 г. екипът на алманах „Света гора“ и гл. му редактор Сава Василев инициира раждането на новата литературна формация Национално общество за литература и изкуства (НОЛИ) „Формула 6“, която имаше за цел да продължи работата на досегашното Сдружение „Света гора“, като консолидира около алманаха най-известните имена от великотърновската и националната ни литература. Управителният съвет на организацията включва: председател – проф. д-р Сава Василев, и членове – проф. д-р Радослав Радев и Владимир Шумелов, а организацията е с база в Университетската библиотека на ВТУ. Излезлите броеве на алманаха след 2005 г. с нов дизайн и почти удвоено съдържание и високо качество на полиграфията и литературните текстове, превръщането му в мултимедиен продукт, доказват, че литературата, която се прави във В. Търново е на най-високо професионално равнище. През 2011 г. НОЛИ „Формула 6“ проведе и първият във В. Търново Преглед на книжната продукция с награди и поощрения, който ще се превърне в традиция.  
[ Обратно в указателя за π–референции ]Добавено на: September 8th 2012
Изпратил: Владимир Шумелов
Посещения: 2770


литература плюс култура е независимо издание на свободно меняща се група единодействащи.
За имена все пак виж редколегията на Кварталника ни.
Публикуваните материали са собственост на съответните автори.
Възпроизвеждането им изисква изричното разрешение на автора.
Струва ни се в добрия тон да се упомене литература плюс култура като източник. Коментарите са на оставилите ги.
© 2000-2012 http://GrosniPelikani.net
Можете да получавате съобщения за новото при нас чрез файловете backend.php или ultramode.txt.
Кодът на това съоръжение е на PHP-Nuke Copyright © 2003. PHP-Nuke се разпространява свободно.
Изработка на страницата: 0.06 Секунди